เดอะโพเอ็ต ฆาตกรกวี Michael Connelly

ISBN:

Published:

Paperback

502 pages


Description

เดอะโพเอ็ต ฆาตกรกวี  by  Michael Connelly

เดอะโพเอ็ต ฆาตกรกวี by Michael Connelly
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 502 pages | ISBN: | 9.28 Mb

ความตายคือเสนทางการทำงาน คืออาชีพ และคือความหมกมุนของแจก แมกอะวอย ผูสือขาวหนุมแหงสำนักพิมพรอกกี แตคราวนีความตายนำมาซึงเรืองทีเขาไมเคยตองการจะเขียนถึง และความลึกลับดำมืดทีเขาจำเปนตองไขใหกระจาง เพราะผูตายคือพีชายฝาแฝดของเขาเองในขณะเดียวกัน ฆาตกรตอเนืMoreความตายคือเส้นทางการทำงาน คืออาชีพ และคือความหมกมุ่นของแจ็ก แม็กอะวอย ผู้สื่อข่าวหนุ่มแห่งสำนักพิมพ์ร็อกกี้ แต่คราวนี้ความตายนำมาซึ่งเรื่องที่เขาไม่เคยต้องการจะเขียนถึง และความลึกลับดำมืดที่เขาจำเป็นต้องไขให้กระจ่าง เพราะผู้ตายคือพี่ชายฝาแฝดของเขาเองในขณะเดียวกัน ฆาตกรต่อเนื่องจอมโหดและแสนเจ้าเล่ห์ผู้หนึ่งก็ยังคงลอยนวลพ้นเงื้อมมือกฎหมาย ฆาตกรผู้มีเป้าหมายที่ตำรวจคดีฆาตกรรมซึ่งแต่ละรายล้วนถูกตามหลอนด้วยคดีที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ ฆาตกรผู้ทิ้งปริศนาไว้ทุกครั้งหลังลงมือ นั่นคือบทกวีของเอ็ดการ์ อัลลัน โป จนได้รับสมญาจากเจ้าหน้าที่ว่า เดอะโพเอ็ตเหยื่อรายล่าสุดของฆาตกรรายนี้คือพี่ชายของแม็กอะวอย และเหยื่อรายสุดท้ายของเขา...อาจเป็นตัวแม็กอะวอยเองEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เดอะโพเอ็ต ฆาตกรกวี":


filmdrippink.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us